Info

Freelance photographer based in Oslo, Norway.

Posts tagged brus

Pepsi max, boblevann i nullsukkerspann.

Fristende syrebobler renner gjennom smaksløker som lar seg temme. 
Du er fortapt, de små dråpene kjenner allerede sin valgstemme.
De hvite små skriker, hjernen din roper: dette er noe jeg liker! ↓


Neste dag ser du ikke lenger vann i oasen, det renner søtbrunt i elvefasen. 
Det er ikke sjokoladen som er din fiende, 
heller ikke nikotinabstinensene du pådrog deg gjennom røykekampanjen i 10.ende. 
Nei, husker du det ikke?
Folk hever sine bryn, drikker seg stolt gjennom sitt drømmesyn.  
Bare et glass her og der kan ikke skade, det her er jo like bra som en… diabetikersjokolade? 
Det første syrende glasset, varmet din lille hjerterot.
Nå er du fortapt i en verden av bobler som roper ut: premieidiot!
Da gjenstår det bare å se, vil legene le?


(text about Pepsi Max addiction)
Advertisements