Info

Freelance photographer based in Oslo, Norway.

Posts tagged b&w

Choose another tag?

Et venterom, fylt til randen av spenning, gnist, rastløshet. Hva venter du på?

Han ser ingenting, leter fortsatt. To av hans venner svinner hen i bakgrunnen. Hans trang til å stoppe har gjort ham til et ensomt dyr. En mann av stein, på kanten av noe vått og vilt. Han venter, du venter.

——–

A waiting room, filled to the brim with excitement, sparks, restlessness. What are you waiting for?

He sees nothing, still looking. Two of his friends fade into the background. His urge to halt has made him a lonely animal. A man of stone, on the edge of something wet and wild. He is waiting, you are waiting.